Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 • gruz ceglany, betonowy
 • zmieszane odpady z budowy lub remontu, w tym:
  • płyty kartonowo-gipsowe
  • folie
  • szkło
  • drewno
  • papier
  • plastik
  • itp.
 • styropian
 • inne

UWAGA: do gruzu i odpadów zmieszanych nie wolno wrzucać papy i opon!