Wywóz odpadów - Szczecin i okolice

Usługę wywozu odpadów budowlanych oferujemy na standardowych warunkach.

Standardowo odpadami budowlanymi są zmieszane odpady pochodzące z budów lub remontów. Mogą one zawierać w sobie następujące odpady:

  • płyty kartonowo-gipsowe
  • folie
  • szkło
  • drewno
  • papier
  • plastik
  • itp.

Nie mogą natomiast zawierać: papy, opon oraz materiałów zawierających azbest!